Fundusze zamknięte kontra otwarte

fundusze otwarte kontra zamknięteOd początku roku powstało prawie 150 funduszy zamkniętych, co trzeci skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Na koniec czerwca wartość środków w nich zgromadzona wzrosła do 133 mld zł i jest już wyższa od aktywów funduszy otwartych.

Fundusz zamknięty różni się pod względem konstrukcji od otwartego. Jego aktywa nie są podzielone na jednostki, ale certyfikaty inwestycyjne, których wyceny publikowane są regularnie, ale zwykle w większych odstępach czasu, niż dzieje się to w przypadku funduszy otwartych (raz w miesiącu lub raz na kwartał). Certyfikaty można nabyć w okresach emisji, a sprzedać tylko w z góry ustalonych okresach wykupu. Dla klientów jest to pewne utrudnienie. Wyjście z inwestycji wiąże się z czekaniem (nawet kilkumiesięcznym).

Certyfikaty funduszy zamkniętych mogą być notowane na giełdzie, co zwiększa elastyczność w zakresie handlu. Warto zaznaczyć, że płynność w tym wypadku jest dość niska, a ich wartość może różnić się od tej podawanej przy wycenach. Czytaj dalej »

Fundusze inwestycyjne po I półroczu

wyniki funduszy w I półroczuPrzeciętne stopy zwrotu krajowych funduszy inwestycyjnych za pierwsze półrocze uwidaczniają odbicie na rynku surowców, Brexit i zmienność na polskiej giełdzie.

Odbicie na rynku ropy naftowej sprzyjało spółkom rosyjskim. Od początku roku cena baryłki ropy zwiększyła się o ponad +32 proc., podczas gdy moskiewski indeks RTS (wyceniany w USD) zyskał ponad +23 proc. Średnia stopa zwrotu w grupie funduszy akcji rosyjskich w I półroczu to 19,9 proc. Najwięcej – 21,1 proc. – zyskał w tym czasie Quercus Rosja. Czytaj dalej »

Akcje TFI w portfelach innych funduszy

akcje TFI w innych portfelachInstytucje zarządzające aktywami chętnie inwestują w akcje konkurentów notowanych na głównym parkiecie GPW. Na koniec 2015 roki ich akcje znalazły się w portfelach 60 krajowych funduszy.

Akcje Altus TFI, Quercus TFI oraz Skarbiec Holding o wartości ponad 113 mln zł miały w portfelach fundusze z 20 działających na krajowym rynku instytucji. Na koniec czerwca 2015 roku ich wartość była wyższa, wynosiła wówczas 131,5 mln zł. Czytaj dalej »

Fundusz Millennium Cyklu Koniunkturalnego

fundusz dla ostrożnych inwestorówFundusz Millennium Cyklu Koniunkturalnego przeznaczony jest dla tych inwestorów, którzy chcą uniknąć huśtawki nastrojów związanej ze zmiennością kursów. Może on inwestować od 20 do 80 proc. środków w akcje. Dotychczas udział ten był stabilny, wynosił ponad 60 proc. Jednak w 2016 roku aktywność zarządzających w tym zakresie ma się zwiększyć. Czynnikiem, który może ułatwić aktywniejsze zarządzanie jest dość znacząca rola kontraktów terminowych, zarówno na WIG20, jak i indeksy zagraniczne – głównie niemiecki DAX, amerykański S&P500, ale też włoski FTSE MIB. Czytaj dalej »

Najpopularniejsze fundusze w 2016 roku

top funduszy w 2016Mimo odbicia na warszawskiej giełdzie w lutym, nie zmieniły się preferencje osób inwestujących za pośrednictwem funduszy. Pierwsze miesiące 2016 roku pokazały, że dla inwestorów liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. W pierwszej dziesiątce funduszy detalicznych z najwyższym saldem wpłat i wypłat znalazło się aż 6 sklasyfikowanych przez Analizy Online w segmencie gotówkowym i pieniężnym. Wysoko w zestawieniu uplasowały się dwa rozwiązania obligacji korporacyjnych, nie zabrakło funduszu ochrony kapitału. Czytaj dalej »

Jakie fundusze będą popularne w 2016 roku

popularne fundusze w 2016 rokuPrzedstawiciele TFI przewidują, że w nowym roku hitem sprzedażowym mogą być fundusze mieszane, także te tradycyjne, do tej pory pomijane przez klientów TFI. Analizując miniony rok, można wyraźnie zaobserwować, że inwestorzy szukają zysku wyższego niż ten, który oferują im banki na swoich depozytach. Jednocześnie wciąż widoczna jest duża awersja do ryzyka, więc naturalną koleją rzeczy, aktywa powinni zdobywać ci, którym uda się zaproponować produkty o średnim poziomie ryzyka z potencjałem zysku od 6 do 8 proc. – uważa Jarosław Mizak, dyrektor ds. sprzedaży w Noble Funds TFI. Tu największą popularnością cieszyć się mogą rozwiązania absolutnej stopy zwrotu i stabilnego wzrostu. Czytaj dalej »

Wyniki Copernicus FIO w listopadzie

Copernicus FIOW listopadzie Subfundusz Akcji oraz Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus kontynuowały dobre wyniki. W krótszej i dłuższej perspektywie plasują się na pozycjach z pierwszej trójki zestawienia grup porównawczych.

Subfundusz Akcji w listopadzie pobił bechmark prawie o 3 proc. Stopa zwrotu na poziomie 0,80 proc. wypracowana w ciągu trzech ostatnich miesięcy plasuje go na 3. miejscu w grupie porównawczej, natomiast w perspektywie 6M i 12M plasuje się na pozycji wicelidera. Subfundusz Spółek Wzrostowych wciąż utrzymuje wysoką pozycję w dłuższym horyzoncie czasowym, w ciągu 36M wypracował wynik 42,83 proc., przy średniej w grupie 8,06 proc. daje mu to silną pozycję lidera. Czytaj dalej »

Caspar TFI oferuje nowy fundusz

nowy fundusz w Caspar TFITrend na inwestowane na światowych rynkach jest coraz popularniejszy także i w Polsce. 30 listopada ruszyła subskrypcja nowego produktu Capsar TFI. Caspar Globalny jest funduszem cechującym się aktywną alokacją, którego portfel zawiera jednostki uczestnictwa innych funduszy, a także ETF-y sektorowe, krajowe oraz wybrane specjalistycznie. Zarządzający będzie dobierał składniki do portfela w zależności od sytuacji makroekonomicznej i wydarzeń rynkowych. Fundusz nie ma stałych limitów alokacji w instrumenty udziałowe, które stanowić mogą od 0 do 100 proc. portfela w dowolnej proporcji.

Zarządzający Caspar Globalny będą budować ekspozycję m.in. na amerykański rynek dóbr luksusowych oraz branżę medyczną, brytyjskie spółki dywidendowe, sektor technologiczny czy złoto. Zróżnicowanie inwestycji redukuje ryzyko zmienności funduszu. Minimalna kwota na rozpoczęcie inwestycji to 1 tys. zł. Czytaj dalej »

Fundusze dywidendowe zyskują zwolenników

wzrost wypłat dla akcjonariuszyW ostatnich latach przedsiębiorstwa mniej kapitału przeznaczają na inwestycje, a nadwyżki finansowe trafiają do akcjonariuszy. W 2014 roku spółki niefinansowe z indeksu MSCI AC World Index (obrazującego globalny rynek akcji) ograniczyły inwestycje o 6 proc., ale zwiększyły wielkość wypłat dla akcjonariuszy aż o 15 proc. – wynika z raportu Citi Research z maja 2015 roku. Autorzy raportu uważają, że występuje tu długotrwała tendencja. Podobna zależność pojawiła się na polskim rynku kapitałowym. Stopa dywidendy wyliczona dla firm uwzględnionych w indeksie WIG wyraźnie wzrosła w ostatnich latach. Często przekracza 3 proc. Takie okoliczności skłaniają firmy inwestycyjne do tworzenia funduszy akcji dywidendowych, które są mniej ryzykowne niż standardowe fundusze akcyjne. Czytaj dalej »

Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych odnosi sukces

sukces Altus TFIAltus TFI S.A. z sukcesem uplasowało emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. We wrześniu wartość aktywów netto Altus FIZ AASD wzrosła o 6,9 proc. do blisko 155 mln zł, co umocniło go na drugiej pozycji pod tym względem w segmencie funduszy dywidendowych.

Niezależne Altus TFI S.A. notowane na warszawskiej giełdzie specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonych dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. Czytaj dalej »

© 2017 Wszystko o Funduszach zamkniętych i otwartych. Wszystkie prawa zastrzeżone.